viernes, 27 de mayo de 2011

Comunicado de apoio a acampada de Barcelona

Estamos aquí, en resposta a convocatoria xurdida en unanimidad por tódalas acampadas distribuidas por todo o territorio nacional e de fora das nosas fronteiras, tralos feitos ocorridos esta mañán nas acampadas establecidas en Barcelona e Lleida, unindo a eles a nosa voz e solidarizándonos coas decenas de feridos.


Como movemento pacifico, condenamos a violencia policial, exercida de forma brutal contra a cidadania indefensa no exercicio dos seus dereitos. Unha acción que desde aqui calificamos de acto terrorista contra ó pobo, contra o ciudadano de a pe; e recollemos a definición de terrorismo da propia RAE que o define coma unha sucesión de actos de violencia, co uso sistematico do terror para coaccionar sociedades ou gobernos para a promocion dos seus obxetivos.


Recollemos o comunicado de Asociacion de Oficiales da Guardia Civil, a Unión de Oficiales (UO), que criticou no seu momento o mantemento das concentracións nas plazas o pasado sábado 21 deste mismo mes, dia de reflexion; e que hoxe se suma ás denuncias de desaloxo das plazas de Cataluña,no que manifestan que, e cito, “a limpeza da plaza, que pode efectuarse por zonas, e a hipotética celebración dunha victoria tras un evento deportivo, que nin sequera é celebrado dentro do territorio español e a conseguinte confluencia de afición e manifestantes, non xustifica a limitación dun dereito fundamental de uns en pro de outros.”, e remata, “Non concorren motivos suficientes que, ó amparo da lei orgánica pola que se regula o dereito de libre reunión, lexitimen a limitación do dereito fundamental a manifestarse”. Incide este comunicado na “dudosa legalidade do desaloxo, máxime si para elo é necesario o uso da forza”.


Por todo isto, facemos un chamamento tamén ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para que, en cumplimento do art. 11.1, recorden que teñen como misión protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades e garantizala seguridade ciudadana, así coma lembrar a este corpo na súa totalidade que é o pobo o que está indefenso e que son, coma nós, parte do pobo.


Lembramos que, en todo lugar e momento, as acampadas son un exemplo de civismo e unha mostra da resposta ciudadana en apoio a uns principios e demandas que se acollen a un dereito fundamental de tódolos españios, o de reunión, e exisimos a depuración de responsabilidades politicas e policiales, comezando pola inmediata dimisión do actual Conseller d ́Interior de Cataluña ( Felip Puig ) por considerar estes feitos impropios dunha DEMOCRACIA REAL !! E remarcamos unha e outra vez, e as que fagan falta que esta é unha mostra pacifica e non nos vamos!! NON ‘A VIOLENCIA !! gracias!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario