sábado, 28 de mayo de 2011

6º ACTA ASAMBLEA 27/05/2011

6ª Asamblea 27/05/2011

1º Manifesto a leer
2º Recordatorio asamblea anterior

Comunicación con barcelona: mais xente que antes do desaloxo

3º Orde do día.
Leese extracto do libro ``La Costa´´ de Daniel Montoro

Asamblea:

1- Salarios e privilexios fiscais da clase política española
1º Soldos:
Deberianse regular como o resto dos españois, facendo que os soldos dos políticos sexan iguais os dos traballadores.
Facer unha lei que iguale o soldo dos políticos (que parte do soldo sexa por obxetivos)
Remunerar por categoria profesional; Regulada e controlada por ispeccións-contractuais e que cumpran o mesmo sometemento de control que nós (eleminar dietas innecesarias)
Un sueldo profesional según categoria regulado e controlado (maioria)

2º Incompativilidade se soldos:

Incompativilidade dun soldo público mais un privado.
Propoñer unha lei que regule imcompatible cobrar por cargo público mais un privado (maioria)

3º Pensións:

Actualmente, a pensión máxima anual dun traballador “común” é de 32,000,00E mentras que a pensión máxima dun político anual é de 72.000,00E, puidendo chegar a 35.000,00E mensuais.
Propoñer unha lei que iguale os soldos e pensións entre políticos e traballadadores
(maioria)

4º Patrimonio e Nóminas:

Actualmente só se lles retén un 4,5%
Non están obrigados a declara-lo patrimonio

Propoñer lei que iguale as retencións nas nóminas dos políticos ás dos traballadores.

Calqueira que opte a un cargo público ten que declarar “por lei” o patrimonio de seu mais o de familiares ata 1º Grado anualmente (para non enriquecer a familiares)

Proponse debatir sobre se a monarquía, indican que se igualan ós políticos ou “funcionan” como políticos. De feito, o rei é o xefe do Estado e é el quen firma “tódalas leis”
(votos a favor de debatilo hoxe: 2, votos en contra: maioria, aprázase)

5º Dietas e despilfarros:

Recorta-las dietas. Que facenda regule a fiscalidade, se te pasas dun tope que o paguen do seu peto.
Suprimi-las directamente (fondos de teléfono, mariscadas, coches oficiais para asuntos persoais, viaxar en 1ª clase, etc) De feito, as empresas privadas pagan as dietas dos empregados, ás dos políticos as pagamos nós. Proponse igualar o importe de ditas, que sexan iguais. Deberíase tamén diferenciar e controlar cal é unha viaxe oficial e cal non a é! Proponse que poderían reunirse ou comunicarse por webcam.
(votos en contra: 3, maioría a favor)
Coméntase que a “profesión” de político non sexa un “CHOLLO”, que se traballe por vocación e que deberían obrigalos a que colleran o transporte público. Outra persona indica que como teñen que ir con escolta por mor dos atentados, non sería viable. A isto lle rebaten que se fixeran ben o seu traballo non lles faría falla. Somos igual de valiosos que eles, se foran bos non necesitarían “seguridade”. Despois dos atentados do 11S e do 11M nos rexistran para todo! Para ir a calquer lado.
Vótase sobre regularizar as dietas e gastos persoais para que teñan os mesmos topes que os traballadores. Se se pasan, que abonen a diferencia do seu peto.
(votos en contra: 1, maioría a favor)2- Privilexios legais e políticos

1º Multas:
Proponse que paguen as multas do seu propio peto porque agora as pagamos “Nós”, se abonan con cartos do erario público, que deixen de financiarse con cartos públicos.
Suxírese que, cando se prohíbe en lugares “sen permiso”, zona rústica por exemplo, a responsabilidade sexa do que toma a deción, non da organización (concellos, xunta...)
Vótase sobre que se fagan responsables das súas decisións
(maioría absoluta)

2º Cargos de designación directa:

Proponse eliminar-la “decocracia”.
Vótase sobre eliminar-la.
(votos en contra: 1, maioría a favor)

3º Supresión ou regulación de institucións de cargos políticos innecesarios:

Abórdase o tema das “Áreas metropolitanas”, que haxa unha especie de presidente de área, que se eliminen os alcaldes. Reorganizar as áreas dos concellos para eliminar postos. “Comarcas cun só representante, por exemplo: Comarca do Morrazo, Comarca do Salnés.....
Actualmente, tanto o senado, como a diputación e os concellos “se pisan”. Propoñen reorganización por referéndum.
Decídese aborda-lo tema outro día.

4º Profesionalización e Especialización dos políticos
Vótase directamente. Todos a favor.


FORO ABERTO

. Faise incapé no acontecido en Barcelona, por dignidade.
. Lectura : “Non saben o que están facendo, nin un paso atrás”, “Estar de cara á xente é unha pasada! Recibimos moito apoio, non se para de currar, a xente é moi agradecida”
. Recordatorio: Mañán as 18:00h Charla sobre o movemento coa xuventude e institutos
.Lecturas: “Imposible loitar só contra bancos, políticos... “somos máis intelixentes que os que nos gobernan”
TODOS IGUAIS E TODOS XUNTOS, CADA DÍA SEREMOS MÁIS

.Movemento por un mundo mellor
.”Os políticos non saben que facer, están CAGAOS”
. “Rouco dí que non temos alma”
. “Somos un exemplo de paz”

. SMS dende Barcelona, mirala foto no face de Rafa Berna


No hay comentarios:

Publicar un comentario