martes, 31 de mayo de 2011

9ª ASAMBLEA 30/05/2011


1º Breve lectura sobre comunicado de DRY

2º Recordatorio: a partir dos próximos días haberá poñentes especializados en varias áreas.
. De comunicación e propiedade intelectual
. Macroeconomía, bancos e caixas
. Contratación pública e privada
  Por outro lado, comunícase que na próxima asamblea explicarase o que aconteceu durante este tempo noutras partes de España e do mundo, relacionado co movemento.
 Lectura do comunicado que se fixo de prensa sobre o desaloxo violento da asamblea de París. Decidiuse ir a Madrid a fin de semana para concretar puntos que se poidan levar ó parlamento.

3º Recordatorio da acta do día anterior.

ASAMBLEA


Orde do día:
 1. Informase que se constituiu una asamblea en Madrid para tódalas acampadas de España. Consiste en ir a máxima xente posible á asamblea que se fará en Madrid durante esta fin de semana.

Intervencións:
 • Deberíamos de tratar de mellora-la coordinación entre tódalas acampadas. Deberíase construir una estructura “horizontal” para ser todos oídos, incluso as localidades pequeñas. Centrar a reunión en que haxa comunicación horizontal.
 • Dende Granada saíu a idea da reunión de tódalas acampadas nunha soa cidade, por exemplo Madrid por ubicación xeográfica, para facer forza.
 • Proponse facer unha bolsa de propostas común ó territorio e presentalas.
 • Proponse ler as 8 propostas e tamén os mínimos
 • Os mandamáis, os daí arriba nos queren dividir, proponse comezar mellor por uns mínimos común a tódalas acampadas de España.
 • Proponse enviar tamén as propostas que acordamos ata o momento en #acampadacangas.
 • Todo é importante, non se poden poner unhas propostas por riba doutras.
 • Hai que ter tendencia a unificar e pidir algo concreto ó territorio nacional, non centrarse no local nen por comunidades.
 • Centrarse só nas que se poden cumplir. A xente quere resultados. Hai que comezar pasiño a pasiño.
 • Recóordase que o propósito é votar  e acordar primeiro se se envía representación a Madrid da #acampadamorrazo. Non hai presa, pódense pactar agora uns mínimos e seguir pactando.
 • En tódalas asambleas que se fixeron non saiu ninguna idea descabellada. Ata o momento todas son válidas. Pero hai que acordar uns mínimos e seguir. É unha carreira de fondo
 • Falan dun comentario ou declaración que fixo un señor que participou en maio do 68 (Francia). Di que as forzas políticas estaban esperando q que saira un líder para compralo. Os políticos e a xente poderosa teñen moitos medios para corromper ás persoas. Entón advírtese que non hai que deixarse ir tan despacio.
 • Advirten dun perigo por parte da dereita. Hai un intento de converti-lo movemento nun descontento, sen nada que proponer. Temos que ter ben claro que é o que queremos, se unha democracia representativa ( a que temos ) ou unha democracia participativa (onde o pobo participe, un obsectivo moi ambicioso).
 • As cousas de maior efecto son as de raíz, hai que golpear ó sistema económico.
 • Se se aproban as penas por corrupción os xuices van estar de parte dos políticos. Teñense que separar os poderes. Reivindicase ir a por todas, hai qu aproveitalo momento, pedilo todo porque ó mellor non imos ter outra.
 • Recórdase o acontecido co IGAPE estes días.
 • Hai que ter pillería, intentar ir a polos puntos que máis vote a xente. Proponse eliminar das propostas, por exemplo, a reducción do gasto militar, e retomalo máis adiante.
 • Se lle rebate ó anterior que se se lle explica ben donde van parar os nosos cartos e as repercusión que o gasto militar ten na sociedade, habería ainda máis xente a favor do punto de “recortes no gasto militar”.
 • Reivindícase a “separación de poderes”.
 • Proponse facer online  e non asistir directamente a Madrid.

Votación: queremos que vaian portavoces de #acampadamorrazo á asamblea que se realizará esta fin de semana en Madrid.  Todos a favor.
 1. Cantas propostas levar
  1. Intervencions:
   1. Lectura das 5 propostas (consenso de mínimos). Obxectivos para a obtención dunha Democracia Real Xa.
    • 1º Cambio da lei electoral.  (Votación: todos a favor)
     • . Comentan que a circunscripción única pode ser perxudicial para provincias pequenas. Galiza podería estar afectada.
    • 2º Lei de transparencia administrativa e política. (Votación: todos a favor)
    • 3º Dedicación exclusiva dos parlamentarios. (Votación: un voto en contra)                        
     • Coméntase que se aprobou xa noutra asamblea.
    • 4º As penas sobre a corrupción.
     • . Que se aumente o tempo de prescripción
     • . Comentan que cando saian do cárcere teñan que devolver o estafado. Hai que falar co comité de lexislación para consultar se é viable ou non. Falan tamén de que os cartos se meten en paraísos fiscais a nome doutras persoas. Este tema xa se debatiu e acordou noutra asamblea.
     • Exténdese o punto: Que os imputados en corrupción teñan que devolver os cartos defraudados ó erario público. Ademáis da conseguinte pena de cárcere.
     • Votación: equiparación da clase política co resto da cidadanía en tódolos ámbitos. Todos a favor.
    • 5º Mandato imperativo: que os cargos electos estén obrigados a cumplir co seu programa electoral. Votacion: todos a favor.
 • Lectura das 8 propostas iniciais
1º Eliminación de privilexios da clase política
2º Contra o desemprego
3º Dereito á vivenda
4º Servicios públicos de calidade
5º Control das entidades bancarias
6º fiscalidade
7º Liberdades cidadás e democracia participativa
8º Reducción do gasto militar

Votación.  Apróbase levar os 5 mínimos.
Votación : ¿Queremos levar as propostas aprobadas en asamblea  en #acampadamorrazo.? → Todos a favor.

Intervencións:
 • Comentan que o senado non serve para nada, deberíase elimar. A monarquía habería    que eliminala.
 • Suprimir os cargos inútiles.
 • España é unha monarquía parlamentaria. Así o establece a constitución
 • Calqueira proposta que saise nova se debería de votar.
 • Recórdase que o tema da “Monarquía” se aprobou anteriormente para debatilo en asamblea.
 • Proponse votar agora se é un tema para levar a Madrid a fin de semana ou non. Votos a favor: 34 ; votos en contra: 26. A proposta se debatirá antes de ir a Madrid.

FORO ABERTO:

Intervencións:
 • Civismo e respeto para mante-la unión.
 • Proposta de contabilizar votos nulos e brancos. Tamén os “non votos de conciencia” para que quede reflexado que o sistema non é o adecuado. Que o nº de xente que non vai votar quede reflexado dalgún xeito para que poidan indicar de porque non votan.
 • Hai moitas propostas para votar e tratar, e hai moi pouca xente.
 • Non somos anticonstitucionais.
 • En Cangas somos 25.000 persoas, pero non todo o mundo participa nas asambleas. Habería que atraer a máis xente para falar e dialogar, para xenerar debate. Hai que escoitar os demáis para poder ver se saen cousas novas.
 • Forma de traballar. Nos concellos hai plenos participativos. O final hai rogos e preguntas. Podemos enviar a algún representante de nós para informar. Tamén poderían acudir ás asambleas agún político. A participación é libre e voluntaria, e  se nos plenos non se lles deixa falar, que veñan aquí.
 • Idea para o tema da monarquía: que traballe máis e se gañen o soldo. Eliminar a diputación e as xuntas. Debería haber un gobernó central e poñer reforzos nos concellos. Así se acortarían moitos gastos, sen intermediarios.
 • Faise referencia ó comunicado de DRY. Non nos imos convertir nun partido político. Proponse designar a algunha xente (voluntarios) para que entren nas listas e ocupen un posto nos deputados para facer de vocais das asambleas. Non se debería de elimina-lo gobernó porque se traballou moito para conseguilo.
 • Personalizando as asambleas, as persoas se poden corromper. Os políticos teñen moitos medios.
 • Incídese que cando todo o mundo estivese representado non se necesitaría un portavoz (correo electrónico-complementario).
 • Hai xente que non participaría.
 • O gobernó debería informar sobre as leis que se están estudando e aprobando.
 • Debería haber unha revista ou periódico gratuito, no que se informara con linguaxe coloquial sobre temas do BOE. Sería accesible a todo o mundo (xóvenes, maiores…) e así a xente se implicaría máis.
 • Reflexión: non toda a xente ten acceso a internet e habería que informar de máis maneiras para ser accesible a todos.
 • Deberíanse de facer xuntanzas veciñis para trata temas, compartir ideas…
 • Capitalismo: moita xente, xóvenes sobre todo, teñen todo o que queren, por iso non lles interesan estes temas.
 • Hai unha mistura: por un lado nos venden que hai que ter unha boa tele, uns bos tenis, roupa…..vivimos nunha nube, pero tamén os políticos se aproveitan diso e deixan de informar. Non hai posibilidade de saber que se vai votar no congreso. Hai unha clara falta de vontade polo goberno en xeral.
 • Recórdase o acontecido en Barcelona e París. Chamamento a voluntarios.
 • A linguaxe dos libros de leis non se entende. Debería ser máis sinxela.
 • Habería que implica-los medios de comunicación. A TVG non ensinou nada das manifestacións. Os políticos queren que as persoas sexamos “peóns” e non pensemos.
 • Recordatorio da idea do voto electrónico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario