lunes, 30 de mayo de 2011

8º ACTA ASAMBLEA 29/05/2011

ACTA ASAMBLEA 29/05/2011

(aproximadamente 50 asistentes máis os de organización)

 1. Lectura do Manifesto
 2. Lectura acta anterior
  1. Puntos aprobados na Asamblea anterior
 3. Orde do día :
  • Conseguir realizar medidas para garantir a universalización das garderías públicas para nenos de 0-3 anos. Non existe lexislación que regule garderías actualmente.
Intervencións :
   • As “Galescolas”/”Galiña azul” están financiadas a medias entre a Xunta e o Concello correspondente. A diferencia de intereses partidarios inflúe nas partidas presupostarias. É necesario que iso sexa regulado.
   • ¿Que pasou co antigo material cando se mudou de “Galescolas” a “Galiña azul”?
   • A educación non é un gasto, é unha inversión. Debe despolitizarse.
   • Recordatorio do punto de onte “estabilidade dos plans”, que non se cambien os plans educativos tan a menudo
Votación : Conseguir medidas para que tódolos os nenos teñan aceso á gardería pública. →  APROBADO

 • Financiación de colexios públicos, concertados e privados.
Intervencións:
   • Existen outros tipos de escolas, nas que se usan métodos pedagóxicos alternativos con bos resultados.
   • Os profesores da privada están en peores condicións cos das públicas
   • Que as educacións “diferentes” as costeen os pais.
   • Informe PISA é desfavorable para España tódolos anos. Tomar exemplo de paises como Finlandia que sempre están nos primeiros postos. Adoptar os seus métodos e programas.
   • Mellor que alguén que sepa do tema expoña as diferencias entre público, concertado e privado.
   • Os concertos (colexios concertados) existen para resolver o problema de prazas insuficientes nos colexios públicos. O ideal sería eliminar paulatinamente os concertos, pero non interesa porque os estado aforra moitos cartos cos concertos.
   • O nivel de esixencia dos privados é menor
   • Recordar que os pais son os primeiros educadores. Os nenos vense sobrecargados de actividades extraescolares debido a dificultades de horarios dos pais, dificultade de conciliazión familiar.
   • Todo o mundo ten dereito a unha praza nun colexio público, o que hoxe non hai. Hai que pensar nos nenos non en nós, “non son mercancia, son persoas”. Dado que os colexios privados teñen financiación pública debería ter tamén as escolas alternativas.
   • Explicación do funcionamento das escolas en Finlandia : Os contidos son elexidos polos pais e nenos. A importancia non está no que se estuda senón en como.
   • Educación en casa. Non permitida en España pero si en outros moitos paises..
   • Non interesa que pensemos, non interesa formar librepensadores senón máquinas de produción.
   • Elección de colexio concertado por nivel educativo y horarios. Pero os concertados carecen das subvenciones (transporte, ordenadores, etc) de que dispoñen os centros públicos.
   • A conciliación entre vida familiar e laboral non existe.
   • Maior interese pola ensinanza dos profesores dos concertados. Aforro ó Estado polas instalacións que son feitas con cartos privados e son mellores no concertado que no público.
   • Experiencia persoal: Comparando os consellos de colexios concertados con intituto público de Cangas, hai máis transparencia no concertado
   • Ensinanza depende tanto de profesores como alumnos. A educación nas casas é fundamental.
   • O debate non é que tipo de centro é mellor ou peor, senon se queremos ou non que os nosos cartos financien centros privados. Falla o sistema → falta de motivación. Flexibilidade do sistema.
   • A existencia de concertados e resultado dunha deixación de funcións do Estado.
    • As comunidades autonomas establecen o número de centros concertados.
    • O Estado debe garantir a educación pública
    • Os profesores deberían o mesmo nos distintos tipos de centro
    • Existe unha gran flexibilidade curricular → os centros teñen liberdade para establecelo, acertos ou erros é responsabilidade dos docentes
    • Deberiase eliminar os concertos progresivamente a favor de aumentar prazas nos centros públicos. Os concertos son unha anomalía do sistema, existen para cubrir as plazas que os públicos non cubren
   • ¿As subvencions aos concertados realmente se invirten no que se debe?. O nivel en selectividade ven influido por que os privados compran exames. O mair número de aprobados convén para captar alumnos


Votación :
   • Eliminación progresiva dos concertos en favor de aumentar as plazas públicas → APROBADA (2 votos en contra)
   • Equiparación de condicións laborais entre concertados e públicos → APROBADA
   • Equiparación da preparación dos alumnos independientemente do tipo de centro → APROBADA

 • Relixión na educación pública e concertada.
Intervencións:
   • A constitución establece que España é un Estado laico
   • Corrixe o anterior.A constitución establece que España é un Estado aconfesional.


Votación:
   • Non financiar as clases de relixión en centros públicos e concertados → APROBADA
 1. Tema de mañá : Educación universitaria e Investigación pública

Foro aberto


 • Situación en París. Manifestantes na Plaza da Bastilla. Desaloxo violento.
 • Existencia de postos designados a dedo nos centros privados. Persoal pouco cualificado elixido a dedo.
 • Importancia de “crear” librepensadores.
 • Funcionamento como cooperativas dalgúns centros concertados co resultado de ocuparse postos por cartos que se teñen en lugar de cualificación
 • Problema planteado de forma sistémica.
 • Responsabilidade educativa da TV
 • Culturización da sociedade. Fomentar a lectura e interese pola cultura.
 • A porcentaxe do PIB destinado a educación e moi baixo en España (4%) en comparación a outros paises europeos que alcanzan un 7 ou 8, casi o doble.
 • Acceso a educación superior

No hay comentarios:

Publicar un comentario