martes, 7 de junio de 2011

Acta 07/06/2011

CHARLA INFORMATIVA: BIOCONSTRUCCIÓN E VIDA SUSTENTABLE  (07/06/2011)
POÑENTES:
A bioconstrucción fundaméntase en casas ecolóxicas para que se integren co medio ambente. A ciencia que estudaría todo isto sería a Xeobioloxía (terra + vida). Estúda a reacción entre os seres vivos e a terra, e as enerxías que inflúen nos seres vivos.
Antigamente nos movíamos co instinto, o que nos levaba a percibir cousas que agora non. Gañamos en intelixencia, pero perdimos o instinto. Con máis instinto que intelixencia (como os animais) poderíamos percibir cambios magnéticos, enerxías que veñen do cosmos, enerxías terrestres…
Culturas ancestrais coma os celtas, colocaban as “mámoas”, que son monumentos funerarios ou tumbas, en sitios onde percibían “algo”. En Francia o mesmo ocurría coas aliñacións de Carnac, colocando pedras en liñas que coincidían con correntes subterráneas de terra. É importante elixir o sitio onde construir a vivenda. Se a ubicásemos en sitios como estes nos afectarían dunha maneira moi forte, así que temos que buscar sitios separados de liñas de augas subterráneas xa que están afectadas radiactivamente. A terra libera esas enerxías e as pon en contacto co cosmos. O mesmo ocorre coas fallas xeolóxicas. Aflora toda a enerxía que hai no fondo. Todas as civilización que poboaron a terra tiñan diferentes métodos para elixir a vivenda ou a terra onde quedarse. Os nómadas do deserto, por exemplo, deixaban que se deitaran os cans, e alí onde o facían éstes montaban as “jaimas”. Os Romanos escollían sitios protexidos, con auga, e facían unha cerca con gando. O deixaban ali durante un ano aproximadamente e logo os sacrificaban para mirar as vísceras. Se o fígado estaba san, quedábanse alí. Os indios nómadas tamén deixaban que os cabalos se deitasen e alí o facían eles tamén. En China, existen documentos que din que había un emperador que non deixaba facer casas se un zahorí non daba un informe positivo sobre o sitio.
En todo o globo terráqueo existen liñas eléctricas que van de polo a polo e en sentido contrario, separadas sobre 2,5 metros entre si, unhas positivas e outras negativas. Os cruces destas liñan xeneran varias cargas, e as peores son as positivas. O primeiro que se busca encuadrar sempre é en zonas neutras (+/-). Para detectar todo isto hai aparatos e tamén persoas. Nós, cos nosos instintos, podemos atopar estas liñas, recuperando a sensibilidade que tíñamos antes de ser tan intelixentes. Un zahorí cunha rama pode atopar auga. Todos somos enerxía e cargas eléctricas. Por exemplo: as igrexas sempre son frescas, e sentimos moito frio dentro. Santiago de Compostela está cargado enerxéticamente. As peregrinacións, de feito, sentíanse atraídas. A arquitectura sagrada dos templarios era extraordinaria. Por exemplo, cando construían as rochas das canteiras, cando chegaban ó enclave as colocaban exactamente coa mesma orientación que tiñan na canteira. As liñas dos arcos eran dunha maneira que , o pasar por debaixo deles sentíase paz. É coma se nos curase entrar por eses arcos. Estaban colocados en puntos neutrais.
. La red Harman: Se trata de una red invisible, de una cuadrícula de energía que envuelve todo el planeta y cuyos cruces pueden resultar negativos para la salud. Tan negativos como las fallas geológicas, las corrientes telúricas o de aguas subterráneas o la propia radiación generada por la electricidad natural. Sería un poco la red de líneas de fuerza del campo electromagnético terrestre. Hay una retícula global de decenas de metros que varía según en qué lugar nos encontremos donde tenemos como una pared de energía, donde se condensa este electromagnetismo y de hecho con voltímetros de alta sensibilidad y con galvanómetros pinchando sobre los cruces de líneas Harman. Sobre las zonas neutras vemos que la conductividad terrestre varía.
¿ Qué ocurre Cuando una persona pasa muchas horas seguidas sobre un cruce de estas dos líneas?
Está recibiendo una dosis superior de electromagnetismo terrestre y eso, sin más, no tenia porqué tener mayores consecuencias pero cuando a todo ello se une el electromagnetismo artificial, líneas de alta tensión, aparatos eléctricos etc.,llega a superar la capacidad del cuerpo de reequilibrio.
                Algunos de los puntos que deberemos tener en cuenta en este sentido son:
  • La casa debe de estar alejada de líneas de alta tensión y transformadores. Elementos ambos productores de potentísimos campos electromagnéticos.
  • Debería de evitar la cercanía de zonas industriales por la contaminación que representan.
  • Hay que tener en cuenta también no situar la edificación sobre, fallas geológicas, corrientes subterráneas y en general los elementos que generan campos magnéticos más altos. (magnetismo natural).
  • Evitar zonas con alteraciones telúricas.
Estos elementos son físicamente cuantificables mediante diversas técnicas y aparatos como el geomagnetómetro, el medidor de radiofrecuencias o el contador geiger. (Recomendación de asistencia de un profesional).

Dentro de la casa

Nuestra casa es uno de los sitios en los que más tiempo vamos a permanecer de una manera constante. Es por esto que a la hora del diseño y organización interna de los espacios de la casa el estudio geobiológico es importante. Mediante este estudio podremos tener un criterio para organizar las estancias en función de su futuro uso. Estancias de descanso, estancias de trabajo etc. Merece un cuidado especial el tema de la habitación de descanso. Algunos de puntos a tener en cuenta son:
  • La cama debe de estar orientada al norte magnético.
  • No debe de estar situada sobre fallas geológicas o corrientes subterráneas.
  • Debemos tener en cuenta la presencia de líneas Harman.
  • Evitar situarla en zonas con alteraciones telúricas.
  • Evitar la proximidad de aparatos eléctricos a la cama, como radiodespertadores o equipos de música. Hay que tener en cuanta que estos generan campos electromagnéticos aún estando apagados.

A bioconstrucción engloba moitos puntos:
                1º O sitio onde construimos. “Alteracións telúricas”.
                2º Materiais: que sexan o máis locais posibles, renovables, diseño do espazo analizando as necesidades reais, isto é espazos máis pequenos para reducir o consumo. Trátase en sí de que os materiais sexan sáns, naturais, para que a casa respire.
                3º Construir de maneira ecolóxica: cadea de traballo, reinvertindo, influindo  no noso entorno.

Pasamos a unha breve explicación acompañada de imaxes sobre o proxecto e construcción dunha casa “ecolóxica”.
. Permcultura, bioconstrucción… é tan lóxico que te das conta cando a están construindo de que é así, que encaixa. É cómoda, sustentable…
. Fíxose un estudo sobre as  liñas Harman.
. Estudouse moi ben a cimentación creando unha proporción “áurea” (xeometría sagrada) que se conseguiu por  intuición.
. A vivenda non ten nada de metal, as tuberías non son de pvc, os cementos foron sen cromo, sen residuos. Construíronse as paredes con termoarcilla, o tellado con madeira, preparouse para que os listóns encaixaran entre sí para non introducir clavos, barnices naturais, celulosa reciclada como aillante… Conseguiuse manter a temperatura ideal tanto en inverno coma no verán. O gasto enerxético é reducido. A cuberta é biocrimática, ben aillante para que disipe o calor. A casa ten os enchufes necesarios e de cada enchufe sae un cable. As paredes revestíronse con cal, as esquinas das paredes e do chan son redondeadas, as baldosas son de barro naturais, a pintura contén silicato (50 anos de garantía), creous un muro “trombe”( muro ou parede orientada ó sol, preferiblemente ao norte no hemisferio sur e o sur no hemisferio norte, construida con materiais que poidan acumular calor baixo o efecto da masa térmica – pedra, hormigón, adobe, auga - combinado cun espacio de aire, unha lámina de vidro e ventilacións formando un colector solar térmico).
. Crearon duas fosas de reciclado de augas negras, e unha fosa de augas grises para a rega. Construiron un secador solar para a froita e a verdura, pozo, cociña solar…..
. Tardaron 5 meses en construila.

No hay comentarios:

Publicar un comentario